TEMELJNE KOMPETENCE 2023-2029

 In Coaching

Naziv operacije: Temeljne kompetence 2023-2029

Naslov projekta: Kompetence 2023-2029 OSR

Obdobje izvajanja: 13. 10. 2023 – 30. 6. 2029

Vodilni partner konzorcija: Ljudska univerza Slovenska Bistrica

Konzorcijski partnerji: Razvojna agencija Slovenske gorice, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica in Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov d.o.o.

Posredniško telo, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus (https://evropskasredstva.si).

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Program 2021–2027), cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

Namen javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Predmet javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Ciljna skupina, opredeljena za javni razpis Kompetence 2023-2029, so odrasli (skladno z 2. in 8. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO).

Tečaji v okviru projekta so za udeležence brezplačni.

Posebno pozornost namenjamo skupinam odraslih, ki jih uvrščamo vsaj v eno izmed naslednjih ranljivih skupin:

 • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj),
 • aktivni, ki so stari 55 let ali več,
 • tujci,
 • zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

PONUDBA IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE V PODRAVJU – PONUDBA KONZORCIJA

Več: www://evropskasredstva.si

Doslej izvedeni programi (dec. 2023 - junij 2024)

Socialne kompetence: pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti

 • prvi program: 14. 12. 2023 do 27. 12. 2023
 • drugi program: 5. 1. 2024 do 26. 1. 2024
 • tretji program: 5. 2. 2024 do 14. 2. 2024
 • četrti program: 20. 2. 2024 do 13. 3. 2024
 • peti program: 22. 3. 2024 do 9. 4. 2024
 • šesti program: 26. 4. do 10. 5. 2024
 • sedmi program: 14. 5. 2024 do 30. 5. 2024

V letu 2024 Insights d.o.o. ne izvaja več programov po tem projektu. Možne so prijave in več informacij o programih v letu 2025 na e naslov [email protected]

Pišite, vprašajte nas

Le hrabro, za več o nas in kako ter kaj to pomeni za vas, izveste kmalu.

Ni berljivo? Spremenite tekst. captcha txt
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
Vprašajte nas, napišimo skupne zgodbe.

close-link
POPUST za zgodnje prijave kar 280€
Obrazec za prijavo in informacije
POŠLJI
Pravno obvestilo, odjave in kako varujemo vaše podatke preberite tukaj
close-link
Zahtevajte več inf. in nam pišite*
Želim izvedeti več!